Algemeen

Het recept om tot succesvolle resultaten te komen is meer dan alleen kennis en expertise. Naast intermenselijke capaciteiten, inzet en inzicht is de juiste aanpak bij het uitvoeren van een opdracht een zeer belangrijke factor.

Ecologic Advies deelt elke opdracht of project in verschillende fases van Doelstelling & Planning, Onderzoek & Analyse, Ontwerp & Uitvoering tot Opvolging & Bijsturing. In de literatuur spreekt men van Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming. Deze aanpak wordt zonder theoretische ballast toegepast bij het uitvoeren van de opdrachten.

  • Binnen de fase van Doelstelling & Planning wordt met de klant afgestemd wat het objectief en de termijn van de opdracht is, welke kostenbesparing, winstoptimalisatie, (wettelijke) verplichtingen of risicodekking verkregen moet worden.
  • Onderzoek & Analyse gaat dieper in op de probleem- of opportuniteitstelling zodat hier de juiste gevolgtrekking verkregen wordt.
  • Ontwerp & Uitvoering richt zich op de oplossing en hoe dit in werking gesteld moet worden
  • Opvolging & Bijsturing volgt de verschillende stappen nauw op en zorgt dat er geen verrassingen kunnen zijn en men de aandacht naar het resultaat richt. Hierbij is een duidelijke communicatie tussen de verschillende partijen noodzakelijk.

Afhankelijk van de opdracht kan Ecologic Advies één of meerdere fases voor z’n rekening nemen.

Ecologic Advies kan zijn takenpakket toespitsen naar:

  • Administratief
  • Juridisch
  • Technisch
  • Organisatorisch
  • Economisch