Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Ecologic Advies heeft competenties in huis om uw bedrijf te ondersteunen m.b.t. arbeidsveiligheid.

 


Ter bescherming van de medewerkers en het vermijden van arbeidsongevallen binnen een bedrijf of een organisatie zijn er wettelijke normen en richtlijnen opgesteld door de overheid. Deze wettelijke normen en richtlijnen zijn verwerkt oa in het takenpakket van de preventieadviseur, ARAB wetgeving, ...

Bij de opdrachtbespreking wordt nagegaan welke dienstverlening het nauwst bij de behoeften van uw bedrijf aansluit. Gecertificeerde preventieadviseurs niveau 1 kunnen u daarbij helpen.

De dienstverlening bestaat uit:

- Risicoanalyse doorvoeren

  • Op basis van een planmatige aanpak worden de arbeidsveiligheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart gebracht. Dit helpt om op een kostenefficiënte wijze de juiste maatregelen in te voeren

- Conformiteit met de wetgeving

  • Zijn de juiste maatregelen en arbeidsmiddelen ingevoerd volgens de gestelde richtlijnen ?

- Dynamisch Risicobeheerssysteem

  • Preventie plannen kunnen opgesteld en bijgestuurd worden door het toepassen van een dynamisch risicobeheerssysteem, zijnde de opvolging en uitwerking van het jaarlijks actieplan en globaal preventieplan.

- Ondersteuning van uw preventieadviseur

  • Is er een tijdelijke onbeschikbaarheid of een te grote werklast van uw preventieadviseur dan kan u een beroep doen op onze ondersteuning

- Coaching, opleiding en informatie voor uw werknemers

  • Uw preventieadviseur kan verder gecoacht worden in specifieke arbeidsveiligheidmaterie
  • Effectiviteit van de arbeidsmiddelen en maatregelen kan vergroot worden door medewerkers op gepaste wijze te informeren en/of op te leiden