Energie

Energie

Ecologic Advies zoekt naar de eco-efficiënties (minder stroomverbruik, bepalen isolatienoden, energierecuperatie,...) binnen het bedrijf, initieert hernieuwbare energietrajecten, zorgt dat voldaan wordt aan de minimale normen met bijzondere aandacht voor de kostefficiëntie.

Duurzaam energiebeheer is een discipline die ervoor zorgt dat energieverbruik geminimaliseerd en energieproductie geoptimaliseerd wordt. Dit domein is in volle opgang waarin regelgeving (EPB-EAP-EPC), investeringsmaatregelen, technologische evolutie alsook de vraag en aanbod een grote dynamiek kent.

Ecologic Advies heeft een netwerk van experten energiedeskundige type A die kunnen zorgen voor een bredere ondersteuning.

De dienstverlening bestaat uit

- Energieaudits en Energiescan

  • Uitvoeren van energiescans of van fiscaal aftrekbare energie audits

- Energie prestatie regelgeving (EPB)

  • Het berekenen van het E-peil voor nieuwbouw- en verbouwde woningen conform de Energieprestatieregelgeving (EPB)

- Energie Prestatie Certificaat (EPC)

  • Het opmaken van wettelijk energieprestatiecertificaat (EPC) voor de woning die u verkoopt / verhuurt

- Hernieuwbare energie