Ruimtelijke ordening

Milieu

Ecologic Advies kan instaan binnen het kader van milieuvergunningen met eenvoudige technische werken (parking, verharding, pleinen, ...) voor de ruimtelijke ordeningsvereisten voor uw bedrijf.

 

Scheiding tussen woon-, werk- en leeffuncties is opgenomen in de ruimtelijke ordening. Bij aanplantingen, verbouwingen of nieuwbouw dient men rekening te houden met gewest- en ruimtelijke uitvoeringsplannen, zonnevreemde gebouwen, planologische attesten etc. Ecologic Advies heeft met gecertificeerd milieucoördinator niveau A en preventieadviseur niveau 1 deskundigen die deze dienstverlening kunnen uitvoeren.

De dienstverlening bestaat uit :

- Coördinatie met architecten

  • De coördinatie met architecten voor het afstemmen van de stedenbouwkundige vergunning met de milieuvergunning

- Wetgevingen en vergunningen

  • Indienen van aanvragen stedenbouwkundige vergunning voor eenvoudige technische werken conform de plaatselijke normen

- Studies

  • De watertoets, hemelwaterstudies, etc kunnen uitgevoerd worden