Milieu

Milieu

Ecologic Advies is gespecialiseerd in de milieuregelgeving en kan flexibel inspelen op jullie bedrijfscontext om tot de cruciale milieuvoorwaarden te komen.

 

Om de duurzaamheid van het milieu te bewaren is er een wettelijk kader opgezet door de overheid waar bedrijven en organisaties onderhevig aan zijn. Dit wettelijke kader bestaat uit een veelheid van decreten en richtlijnen zoals MER, VLAREM I&II, VLAREA, VLAREBO, verpakkingsdecreet,...

Ecologic Advies denkt mee en kan met zijn multidisciplinaire kennis en ervaring snel en kostenefficiënt tot een oplossing te komen.

De dienstverlening bestaat uit:

- Milieuvergunning: opstellen aanvraagdossier en de klant begeleiden tot en met de realisatie en implementatie van de exploitatievoorwaarden.
  • Naar aanleiding van een nieuwe inrichting, een regularisatie, een uitbreiding, een overname of een hervergunning: milieuvergunningsaanvragen of meldingen opstellen of begeleiden bij de praktische uitvoering ervan.
- Milieuadvies verlenen
  • In het kader van bedrijfsgebonden wetgeving milieuadvies verlenen
- Milieucoördinator
  • Uitvoeren en opnemen van alle decretaal bepaalde taken en verantwoordelijkheden wanneer uw bedrijf wettelijk verplicht is om een milieucoördinator niveau A of B aan te stellen.
- Milieuadministratie
  • de opmaak van het integraal milieuverslag (oa milieujaarverslag, afvalwateraangifte)
  • het opstellen van het preventieplan verpakkingen
  • het implementeren van de oplosmiddelen boekhouding ...
- Milieu audits
  • Nagaan in welke mate uw bedrijf aan de wettelijke milieuverplichtingen (Vlarem I en II, Vlarea, Vlarebo, MER, OVR) voldoet en indien niet, hoe deze zaken geregulariseerd kunnen worden. Deze audit resulteert in een concreet actieplan en wordt confidentieel uitgevoerd.
- Milieuzorgsysteem ISO 14001
  • Ontwikkeling en/of begeleiding bij de implementatie van milieumanagementsystemen volgens de ISO 14001 norm

Ecologic Advies kan ook verder gaan en meedenken om milieu als een opportuniteit verder uit te bouwen bij jullie dienstverlening. Ecologie kan worden aangewend als een marketingvoordeel en een manier om productiekosten te verminderen.